Storgatan i Vadstena

Vadstena Turism & Näringsliv AB

Vadstena Turism & Näringsliv AB har fått kommunens uppdrag att arbeta med destinationsutveckling, näringslivsutveckling och platsmarknadsföring. Syftet är att långsiktigt bidra till Vadstenas attraktivitet och den lokala tillväxten. Bolaget är också huvudman för Vadstena InfoCenter och kommunens turistinformation.

Organisation och mål

Bolaget ägs till 100% av Vadstena kommun genom Vadstena Stadshus AB. Bolaget är en del av kommunens verksamhet och står under uppsikt av kommunstyrelsen.

Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen utses av kommunfullmäktige med en sammansättning av ledamöter som speglar det politiska majoritetsförhållandet.

Ledamöter: Ordförande Desirée Forsén (S), Tommy Kennberg (MP), Stefan Båverud (K), Gary Sparrborn (M), Anders Agnemar (C)

Suppleanter: Oliver Gray (S), Bob Råsten (S), Nada Tendzeric (K), Carl-Johan Sommar (M), Vakant plats (KD)

Läs mer om kommunens bolagsordning och ägardirektiv

 

KONTAKT

Vadstena Turism & Näringsliv AB
Huvudkontor:
Klosterledsgatan 35

Besök förbokas

VD/Näringslivschef
Jessica Hallros
Telefon: 0143-153 30
Skicka e-post