Earth Week

Earth Week 2019 – en veckas konkret miljöengagemang för alla

Publicerad 2019-02-19

Earth Week Vadstena äger i år rum den 25-30 mars. Veckan, som leder fram till uppmärksammandet av Earth Hour, bjuder in alla att delta i de aktiviteter som erbjuds och som alla är kopplade till ett hållbarhetsperspektiv och miljöengagemang.

I Vadstenas eget koncept Earth Week Vadstena samarbetar flera aktörer och programmet för veckan kommer att vara varierat och erbjuda flertalet aktiviteter, alla kopplade till ett hållbarhetsperspektiv och det nationella Earth Hour-temat för året, förlusten av den biologiska mångfalden. Några exempel på aktiviteter som genomförs under veckan är föreläsning om cirkulär ekonomi, klädbytardag, klimatföreläsning samt en aktivitet med teoretisk och praktisk kunskap om hållbar utveckling från Återbildningsbutiken.

Earth Week-programmet bygger på att lokala organisationer och föreningar ansvarar för och driver sina egna aktiviteter, vilka sedan marknadsförs gemensamt.

-Att delta i Earth Week är ett sätt att visa konkret miljöengagemang i form av solidaritet och hopp om hållbarhet. Alla bjuds in till programmet och att delta. Vi vill visa att alla på ett enkelt sätt kan skaffa sig nya vanor och komma igång med ett mera klimatsmart vardagsliv som bidrar till minskat klimatutsläpp, säger Lars Cederlöw, pilgrimspräst Pilgrimscentrum.

Alla organisationer som kan och vill bidra med en aktivitet inom området miljö och hållbarhet är välkomna att registrera sin aktivitet på evenemangets webbplats.

Din aktivitetet kommer då med i programmet som finns publiceras på http://earthweekvadstena.se/