Socialnämndens utskott 10 april

Publicerad 2019-04-10

§§ 36-37 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-04-10
Anslaget sattes upp: 2018-04-10
Sista dag för överklagande: 2018-05-02
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.